Menü
 
Számláló
Indulás: 2006-08-25
 
Szavazás
Te főleg milyen pénzek közül vásárolnál?
Mi a gyűjtési területed?

Magyar pengő bankjegyek
Külföldi papírpénzek
Magyar fillérek
Magyar érmék
Külföldi érmék
Emlékpénzek
Vegyes
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Naptár
2018. Július
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
World-Money Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Utolsó frissítés

Utolsó frissítés:

2011.02.01

 
A pénzhasználat története

Vert pénz az ókori társadalmakban

A pénz története nem egyezik meg a vert pénz történetével. Maga a pénz fogalma már a Kr. e. 3. évezredben megjelent. Először a mezopotámiai és egyiptomi társadalmak voltak azok, amelyek bevezették az általános értékmérőt, és vagy egy bizonyos terménymennyiséget, vagy súlyra mért nemesfémet használtak erre a célra. A nemzetközi kereskedelem fejlődésében feltehetően jelentős szerepet játszott a nemesfémek pénzként való használata, mivel a kereskedőknek létfontosságú volt, hogy árucikkeiket szerte a Földközi-tenger medencéjében el tudják adni. Az ügyletek többsége árucserére szorítkozott, az arany és az ezüst szintén árucikk volt. A Mezopotámiában használatos súlyok, a sékel és a mina, az egész mediterrán világban elterjedtek, s azt a Kr. e. I. évezred elején a görögök is átvették.

Azok a területek, ahol aranyat és ezüstöt találtak, általában kivételezett helyzetben voltak. Ez volt a helyzet a lídekkel is, amelyek királysága nemcsak az alattvalóktól beszedett adókból, hanem a helyi Pactolus folyóból és a környék bányáiból is származott. Élektronból, az aranynak és ezüstnek a természetben előforduló ötvözetéből készültek az első vert pénzek a Kr. e. VII. században. Az ovális aranyrög formájú “érmék” egyik oldalára egy vagy több megkülönböztető jelet, quadratum incisiumot ütöttek. A másik oldalon általában figuratív ábrákat helyeztek el. A Kr. e. VI. század közepétől megszűnt az élektronpénz verése, helyette számos területen ezüstből és alkalmanként aranyból készült érmék jelentek meg.

Athénban Kr. e. 500 körül indul meg a pénzverés, míg Spárta egészen a Kr. e. 300-as évekig tudatosan vasrudakat használt pénzeszközként, hogy távol tartsa magától az idegeneket. Mindazonáltal a görög nemesfém-pénz igen elterjedt volt a gazdasági tranzakciókban, és hosszú évszázadokon át használatban maradt. A pénzek általában a drakhma többszörösei vagy törtrészei voltak.

Rómában a legkorábbi pénzforma feltehetően a birka és a marha volt, s maga az elnevezés (pecunia) is a pecus, marha szóból ered. A marha azonban inkább értékmérőként szerepelt, mint tényleges fizetőeszközként. Később pénzként súlyra mért bronzot használtak.

Az évszázados fejlődést a római pénzrendszer Kr. e. 212-es reformja követte, melynek szükségességét a Karthágó elleni háborúk váltották ki. Görög modell alapján létrehozták a kizárólag vert ezüst- és bronzérmékből álló pénzrendszert, melynek alapegysége a bronz és az ezüstből készült denarius volt, ami eredetileg 10 majd 16 ast ért. Mindazonáltal a denarius csak egy volt a birodalomban készített számos más pénz közül, hiszen az új hódításoknál megengedték a helyi pénzverés folytatását. A római pénzverést óriási mérete különbözteti meg a korábbi görög és hellenisztikus éremveréstől több százmilliós darabszámával.

A denáriuson alapuló pénzrendszer több, mint négy évszázadon át változatlan maradt, de az érmékben lévő ezüst mennyisége Neró uralkodásától (Kr. u. 54-68) kezdve fokozatosan csökkent. A problémák megoldására és az infláció letörésére az évszázad végén először Aurelianus, majd Diocletianus császár tett kísérletet, s az utóbbi új pénzrendszert vezetett be, az ezüst argenteussal és bronz váltópénzeivel. Bár a pénzrendszer folyamatosan instabilnak bizonyult, a korábbi korokra jellemző sokféleséget érzékelhető egységesedés váltotta fel, mely a hatalom stabilitását is szolgálta.

A nyugat-európai pénzrendszerek a római uralom V. századi fokozatos megszűnte után jelentősen megváltoztak. A birodalmi központtal fennálló kapcsolat fokozatosan csökkent, egyre nehézkesebbé vált a pénzforgalom, míg végül minden érmét a helyi uralkodók nevében bocsátottak ki.

Kora-középkori Európa

A nyugat-római birodalom bukása után a kora-középkori Európában eltűnt a római világból származó legtöbb intézmény, így a pénzrendszer és az állami gazdálkodás is, ami termelte és forgalomban tartotta a pénzt. A barbárok a római arany- és ezüstpénzeket gyakran tekintélyt követelő rangjelzőként viselték, vagy beolvasztották, és más tárgyakat készítettek belőlük.

A X. századtól kezdve Nyugat-Európában ismét decentralizációs folyamatok játszódtak le, melyek révén gazdag egyházi és világi személyek szereztek pénzverési jogot az uralkodótól.

Bizánc évszázadokig átmeneti zónát képezett a középkori Európa és az iszlám világ között. Pénzrendszere mintául szolgált szomszédai számára. Alapköve a „középkor dollárjának” is nevezett arany solidus vagy nomisma volt, mely a Földközi-tenger vidékének kereskedelmében meghatározó szerepet töltött be. A bizantinus szerte Európában ismert volt, s vallási célokra is adományozták.

Pénz a késő-középkorban

A XII. század közepére a pénzkibocsátás Európa legnagyobb részén általánossá vált, a pénzverést újfent központosították.

Bár elegendő új ezüstpénz állt rendelkezésre, nagy üzleteknél a vételárat mégis veretlen ezüstrúddal egyenlítették ki, s a hétköznapi kis adásvételeknél sem használták általánosságban a vert pénzt. A kereskedést feltehetően csereüzletekkel vagy apróbb hitelekkel oldották meg. A pénzellátás ennek ellenére javult, az érméket ismerték és rendszeresen használták. A középkor végén mégis egyre kevesebb lett a kis címlet, mivel a pénzverők nem szívesen gyártottak ugyanannyi munkával kevesebb hasznot hozó váltópénzt.

Az ezüstpénzek hanyatlásával járó gondokat az aranypénzkibocsátás fellendülése orvosolta. A nemesfém Afrika keleti részéről származott és elsősorban az észak-itáliai városok profitáltak belőle. 1251-52-ben Genova genovino, Firenze pedig florin, azaz forint néven bocsátott ki pénzt. Ez utóbbi hamarosan a nemzetközi kereskedelem legfontosabb fizetőeszközévé vált egész Európában. A kamat tilalmára vonatkozó egyházi rendelkezéseket olyan sikeresen ki tudták játszani, hogy azokat hamarosan elfelejtették. A középkor vége felé tapasztaljuk az államok növekvő eladósodását, ami aztán állam- és bankcsődökhöz vezetett. A hatalom gyakorlásában a pénz fontosságát mutatja, hogy az uralkodók szolgáiknak fizetést adtak birtokadományok helyett, s a feudális újoncozást is felváltotta a zsoldoshadsereg.

Újkori pénzek

A középkor végén tapasztalható fémhiányt az Alpokban talált új ezüstkészletek és az Újvilágból származó ezüst enyhítette. Az arany helyét újra az ezüst vette át, s elkezdték verni a tallérokat. Az ezüstkínálat növekedése egybeesett a korábban elképzelhetetlen XVI. századi inflációval. De az alapanyagkészletek növekedése révén nőtt a nagyobb és kisebb címletek köre is, ami elősegítette a pénzhasználat terjedését. A római kor óta először a kis címletű fémpénz mai értelemben vett aprópénzzé vált, amellyel kényelmesen lehetett vásárolni. A bérmunka, a városi népesség és a mobilitás növekedése is hozzájárult a pénzhasználat terjedéséhez, az iparosodás meg megvetette a tömegfogyasztói piac alapjait. Rendszeressé vált az adószedés, növekedtek az állami bevételek és a kormányzati adminisztráció költségei is. Az államok egyre nagyobb szerepet kaptak a pénzpiacokon, kialakultak a hosszú távú államkölcsönök.

Az ókor után ebben az időszakban tapasztalható a pénzgyártás gyökeres átalakulása is. A kézi verés helyett megjelentek a prések: a vésett ütőfelületű lengőkaros préssel egyszerre csak egy pénzérmét lehetett előállítani, míg a rotációs présen görgők között áthaladó fémszalagokból több szerszám egyszerre több érmét sajtolt. A legjobb azonban a hagyományos dombornyomó gépesített változata, a csigaprés volt.

A fémpénz mellett a bankrendszer fejlődésével és a nemesfém-utánpótlás elapadásával a XVIII. században Nyugat-Európában kezdtek megjelenni a papírpénzek is, bár még csak elenyésző mennyiségben. A papírpénz először Svédországban és Angliában jelent meg azért, hogy a bankoknak ne kelljen minden esetben a tényleges nemesfémet mozgatniuk, hanem csak az arra szóló kötelezvényt jelentő papírt, amely mögött elvileg megfelelő anyagi háttér, azaz nemesfém volt. A papírpénz bármikor beváltható volt nemesfémre a bankoknál. Kezdetben mégis sok bankcsőd történt a bizalom szélsőséges változása és a hazardírozó bankpolitika miatt. A papírpénzzel kapcsolatban egészen a XIX. század végéig, azaz az aranyalap összeomlásáig uralkodott az a vélekedés, hogy addig működik jól, ameddig arany- vagy ezüstpénzre szabadon átváltható.

A kezdeti próbálkozásokat és alkalomszerű pénzkibocsátást felváltotta a központosítás és az állami ellenőrzés. Informális ellenőrzést jelentett, hogy a megerősödő és egyre inkább központi bankként működő jegybankok a vidéki bankok bankjegyeit időről időre visszaküldték, hogy váltsák be fémpénzre. Mindazonáltal papírpénz használatával az igényeknek (és érdekeknek) megfelelően sokkal több pénz kerülhetett forgalomba, mint a nemesfémpénzek korában. A papírpénz megjelenésével ugyanakkor gyakoribbá váltak az állam- és bankcsődök, általánossá vált az infláció, aminek általában a pénznyomtatás leállítása és pénzreform vetett véget.

Pénz a XX. században és ma

Az első világháború politikai következményei még ma is éreztetik hatásukat, s pénzügyi hatásai sem kevésbé jelentősek. A háborút követően az országok egymás után tértek vissza az aranyalaphoz. A világ pénzügyi központjának szerepét azonban a világháborúból győztesen és sértetlenül kikerült Egyesült Államok és benne New York városa vette át. A világgazdasági válság idején vált nyilvánvalóvá, mennyire is függött Nyugat-Európa az amerikai pénztől, melynek kivonása Európából súlyos válságot idézett elő. 1931 után az országok felfüggesztették az aranyban való kifizetéseket, s a nyugati valuták a világháború után ismét elszakadtak az aranyalaptól. Az 1944-ben Bretton Woodsban elfogadott új nemzetközi pénzügyi rendszer ugyan még a jegybankok számára lehetővé tette a valuták átváltását aranyra fix áron, az arany azonban az 1970-es évekre deklaráltan is eltűnt a pénzügyi rendszerből.

A 80-as évek egyik legfontosabb folyamata az európai integráció előrelépése volt. Az Európai Gazdasági Közösség tagállamai 1985-ben arról állapodtak meg, hogy 1992-ig kialakítják az egységes európai piacot (Single European Act), amelyen sem a munkaerő, sem a tőke, sem az árujavak mozgását nem korlátozzák. A Maastrichti Megállapodás 1992-ben jött létre, és lefektette az egységes európai pénz kialakulásának feltételeit, illetve a tagországok által betartandó kritériumokat. A Maastrichti Megállapodás értelmében és a tagországok jó együttműködése eredményeként sikeresen indult 1999. január elsején az euró, ami 11 euró-övezetbe tartozó ország nemzeti valutáját váltotta fel. Nem csatlakozott az új pénzhez Anglia, Dánia, Svédország és Görögország (az utóbbi két évvel később, 2001. január 1-én lépett be a Monetáris Unióba). A készpénzforgalomban 2002. január elsejétől váltotta fel az euró a nemzeti pénzeket és az átállás sikeresen lezajlott.

A XX. század végére aztán már maga a pénz is kezdett eltűnni a mindennapok fizetéseiből, hiszen szerepét egyre inkább átvette a hitelkártya és más készpénzkímélő eszközök, melyekkel az egészen apró kifizetésektől eltekintve készpénz nélkül lehet lebonyolítani a legtöbb tranzakciót.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Eladó pénzek
 
Akció!!!
*****     Minden 2000 Ft feletti rendelés esetén 5 % kedvezmény!    *****    Részletekért katt ide!     *****
 
Hirdesd meg eladó pénzed!
 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Linkek
 
Elérhetőségeink
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!